”Satt-Elit, din ledstjärna genom rekryteringen”

Förberedelsefas

”Det viktigaste inom samtliga förkommande arbeten är underarbetet”. Är detta slarvigt utfört blir det slutgiltiga resultatet likaså!

Tillsammans med kunden utarbetar vi en kravprofil med utgångspunkt från befattningsbeskrivning samt önskemål om utbildning, erfarenhet, meriter samt personliga egenskaper. Vi går även igenom en jobbprofil och företagsprofil där vi lär oss er företagskultur, marknads- och konkurrens-villkor. Vi upprättar tillsammans en tänkt tidsplan där vi blir ”ert företags Satt-Elit” i denna rekrytering.

Sökprocesserna

Tjänstenivå, bransch och geografisk placering är avgörande faktorer för vilka sökinstrument vi använder oss av. Satt-Elit har genom många års branscherfarenhet byggt upp partnerskap, egna nätverk och har tillgång till de absolut största och aktuella CV-baserna.

Vid behov annonserar vi till bästa pris inom Internet samt annan lämplig utvald media. Satt-Elit föreslår medieval och ansvarar för ett totalt kostnadseffektivt annonspaket när så är överenskommet.

Search/ Headhunting innebär en kartläggning av marknaden och en konfidentiell kontakt med de absolut mest lämpade kandidater för respektive tjänst. Vi ger en objektiv information om er organisation och tjänst för att attrahera de absolut bästa möjliga medarbetare.

Personlighetstest

Satt-Elit´s samtliga konsulter är certifierade användare av Master Management personlighetstest. Samtliga intervjuade kandidater genomgår ett personlighetstest. Vid vissa rekryteringar gör vi även kognitiva tester som belyser en persons kompetens, kunskaper och färdigheter. Vi har även möjlighet genom psykolog genomföra risk- och potential-bedömningar.

Urvalsprocessen

Att läsa ansökningshandlingar och CV är en del av vårt arbete. Att träffa människor i ”det personliga mötet” är en ännu viktigare del av vårt arbete Satt-Elit´s konsulter intervjuar samtliga kandidater som motsvarar upprättad kravprofil.

Vårt stora intresse och långa erfarenhet av rekryteringsarbete gör dessa möten till en av de intressantaste och viktigaste delarna i rekryteringsprocessen. Vi säkerställer även kandidatens engagemang och intresse för den utlysta tjänsten.

Presentationen

Satt-Elit presenterar normalt 2-5 kandidater som bedömts lämpliga för tjänsten och som motsvarar upprättad kravprofil. Presentationen sker både muntligt och dokumenterat i samlingspärm samt samlat i USB-minne.

Referenstagning

Satt-Elit säkerställer referenstagning samt möjlighet till utökad individuell bakgrundskontroll/ information och fakta om utvald person.

Introduktion av den nyanställde

Satt-Elit föreslår tillsammans med uppdragsgivaren en  lämplig introduktion för den nyanställde om företaget så önskar.

Uppföljning

Satt-Elit följer den nyanställde det första året genom kontinuerlig uppföljning hos uppdragsgivaren.

Vår målsättning är att verka för ett långsiktigt samarbeten med våra uppdragsgivare. Våra nöjda återkommande kunder talar för ett framgångsrikt koncept. Vi arbetar ständigt för att utvecklas och för att bli en ännu bättre partner i samarbete med dig.

Garanti

Beroende på uppdrag och tjänstenivå lämnar vi minst sex månaders garanti på utfört arbete. Gällande garanti lämnas alltid skriftligt i offert.