Tid att rekrytera själv?  Kunskap att rekrytera själv? Vad kostar det att rekrytera själv? Vet du att en normal rekrytering tar i snitt 60-80 effektiva arbetstimmar?

Här nedan följer frågor du bör ställa till dig själv när du bestämt dig för att rekrytera en ny medarbetare:

 • Vem skall jag rekrytera?
 • Hur utformar jag en kravspecifikation?
 • Har jag gjort en befattningsbeskrivning?
 • Typ av anställning?
 • Hur skall jag söka?
 • Egna nätverk? Vänner? Bekanta?
 • Egen hemsida?
 • Hos konkurrenter?
 • Arbetsförmedling?
 • Annons i press?
 • Internet?
 • Rekryteringsföretag?
 • Head hunters?
 • Var skall jag söka?
 • Var skall jag annonsera?
 • Hur skall jag attrahera intressanta kandidater?
 • Hur skall jag utforma en text/annons?
 • Hur hanterar jag ansökningar?
 • Hur läser jag ansökningshandlingar?
 • Hur väljer jag ut de mest
 • lämpade kandidaterna?
 • Hur skall jag anpassa tidsåtgång
 • för en intervju?
 • Hur många orkar jag intervjua?
 • Vilka frågor skall jag ställa?
 • Hur skall jag utvärdera de svar jag får?
 • Hur kan jag lita på att de svar jag får är sanna?
 • Hur pass ärliga är kandidaterna?
 • Hur skall jag säkerställa att svaren är överensstämmande med verkligheten?
 • Hur är det med hälsan?
 • Hur är det med sprit-/drogproblem?
 • Hur är det med brottsregister?
 • Hur är det med betalningsanmärkningar och eventuella anmärkningar hos Kronofogen?
 • Vem/ vilka skall jag kontakta för referenser?
 • Hur går det till att ringa på referenser?
 • Vilka frågor skall jag ställa?
 • Vilka förväntningar har den sökande om mig, mitt företag?
 • Tjänsten?
 • Vad erbjuder vi?
 • Har vi juridiskt bindande anställningsavtal?
 • Har vi tid och rutiner för introduktion av ny medarbetare?
 • Hur hanterar jag de kandidater som vi ej går vidare med?
 • Vad gör jag med alla resterande ansökningar?

Ja! Jag har tid att rekrytera själv, men har ej resurser att hitta rätt kandidater?

Om du svarat ja på frågan har vi svaret och hjälpen.
Läs mer här!

Har du svarat nej har vi givetvis även svar på detta.
Läs mer här!