”Satt-Elit rör sig naturligt bland stjärnorna”

Dagligen kommer vi i kontakt med-/ samt är själva en del av att vara ”säljare” och ”köpare”. Vi påverkas av människor, TV, tidningar och all övrig media i vår omvärld.

All kommunikation är en typ av försäljning. Man vill påverka känslor eller skapa behov. Vi analyserar, utvärderar, köper/gillar eller avstår vare sig det är känslor, idéer, tjänster eller produkter.

Vi påverkas starkt av kontakten och kommunikationen med andra.

Avgörande för resultatet av dessa möten är hur förtroendeingivande vi är. Människan är den viktigaste faktorn framför produkt, pris och prestanda.

Vad är det som skiljer personliga egenskaper hos människor?

 • Social förmåga/ Empati?
 • Planeringsförmåga?
 • Effektivitet?
 • Prioriteringsförmåga?
 • Intresse/Motivation?
 • Driv/ Energi?
 • Uthållighet?
 • Ordning & Reda?
 • Övertygelse?
 • Kreativitet?
 • Målmedvetenhet?
 • Utvecklingsmotiv?

 

Vad är det som utmärker framgångsrika säljare?

Det är dessa frågor som vi på Satt-Elit Rekrytering har svaren på.

Satt-Elit Rekrytering har genom lång erfarenhet skapat kunskap och metoder för att reda ut vilka människor som har de bästa förutsättningarna att lyckas i nämnda utvalda tjänster/situationer.

Våra intervjuer är alltid anpassade efter respektive tjänst, där vi garanterar svar på alla ovanstående kriterier. Vi graderar säljarens framgångsfaktorer och kan därmed presentera den mest optimala säljaren/ affärsmannen/-kvinnan för er vakans. Vi älskar utmaningen i att träffa potentiella kandidater för alla typer av säljartjänster. Genom våra konsulter som är certifierade användare av person- samt kognitiva tester säkerställer vi våra omdömen. Vi har även samarbete med psykologer. Till sist säkerställer vi uppdraget genom rigorösa referenstagningar.

Vår långa erfarenhet och förståelse av försäljare/ försäljning inom skiftande branscher i samarbete med mångårig professionell rekryteringsverksamhet innebär för er en trygg och effektiv rekryteringspartner.

Vi kan garantera er de allra bästa kandidaterna till ett för branschen mycket konkurrenskraftigt arvode.

Vid en framgångsrik affärsuppgörelse/försäljning skall det alltid finnas minst två nöjda parter. Det är så vi ser på ett samarbete och på försäljning.

Välkommen att kontakta Carl-Erik Wallin på Satt-Elit Rekrytering, för en närmare presentation.

carl-erik.wallin@satt-elit.se eller via telefon: 0733-74 82 86.