Satt-Elit använder sig av Master Managements arbets-psykologiska analysverktyg. Samtliga konsulter inom Satt-Elit är certifierade användare utifrån Master Managements höga etiska krav samt de lagar och regler som gäller i Sverige för personkänslig information. (Certifieringen av MPA användare är en av de mest omfattande bland alla testleverantörer)

Verktyget är ett strukturerat personlighetstest där kandidaten skattar sig själv utifrån ett antal påståenden. Detta ställs mot en representativ svensk norm. Normen inkluderar bland annat kön, ålder, organisationsnivå, utbildningsnivå, bransch etc. Resultatet återkopplas sedan alltid muntligen till kandidaten och är en viktig del av rekryterings-/ intervjuprocessen.

Master Managements Personprofil bygger på 9 grundläggande egenskaper fördelat inom 3 huvudområden: Drivfaktorer, Sociala faktorer och Arbetsstil.

Drivfaktorer

 • Prestationsorientering – behovet av att mer eller mindre snabbt se resultat av sitt arbete.
 • Självhävdelse – Viljan att hävda sig och vara den som står i centrum
 • Energianvändning – Visar på vilket sätt man använder sin energi i arbetet.

Sociala Faktorer

 • Känslokontroll – Graden av kontroll och hantering av känslor i förhållande till olika situationer
 • Social Kontakt – Visar vilket behov en person har av att ha kontakt med andra människor
 • Tilltro – Graden av tilltro som en person möter andra människor med

Arbetsstil

 • Detaljorientering – Graden av intresse att fördjupa sig i detaljer
 • Säkerhet – Behovet av att känna sig trygg och säker innan beslut fattas
 • Abstrakt Orientering – Viljan att utföra något praktiskt eller att tänka ut något nytt

Utöver de 9 grundläggande egenskaperna finns även 28 kompletterande egenskaper. De kompletterande egenskaperna erbjuder möjlighet för en djupare analys av jobb- och personprofilen.

Hur exakt är Master Managements Personprofil?

Denna profil är granskat av bland annat STP- Stiftelsen för tillämpad psykologi (2001) och BPS- British Psychological Society (2007) där man styrker verktygets validitet och reliabilitet. Master Managements Personprofil följer där med de riktlinjer och etiska regler för testanvändning i enlighet med:

 • British Psychological Society (BPS)
 • International Test Commission (ITC)