”Din vision är vår mission”

Satt-Elit har varit verksamma sedan år 2003 och består idag av erfarna och välmeriterade konsulter. Vår verksamhet inriktar sig på rekrytering, där vår specialitet är inom sälj- marknads- och chefsrekrytering. Vår professionalitet täcker samtliga branscher med Sverige och Norden som vår naturliga marknad.

Affärsidé

Till Satt-Elit Rekrytering vänder du dig när du behöver professionell expertis kring frågor om rekrytering till en organisation. Genom professionella konsulter och de  absolut bästa sökmetoderna säkerställer  vi en framgångsrik rekrytering.

Att Satt-Elit´s konsulter har förståelse för dig, ditt företag, bransch och marknad skapar unika fördelar och symbios i ditt samarbete med Satt-Elit. Vi anpassar vår rekrytering utifrån våra kunders behov vad det gäller: bransch, tjänstenivå, geografisk placering samt övriga speciella behov.

Satt-Elit erbjuder bl.a. konsulterande rekrytering, search/headhunting, CV-rekrytering/ researchrekrytering eller  endast vissa delar av en rekrytering, typ, tester, djup-intervjuer eller second opinions.

Att hålla en hög standard kräver ständig utveckling. Att ha förståelse för alla människor, från 50-talister till  90-talister kräver ett dagligt, kontinuerligt pågående möte med nya människor och deras olika förutsättningar. Att förstå det unika i ditt företags organisation, bransch eller kultur är utmaningen i vår verksamhet.

En Satt-Elit

  • rör sig naturligt bland stjärnorna
  • söker, selekterar, utvärderar och sänder
  • hjälper dig att navigera mot rätt mål
  • är en pålitlig partner och ledstjärna

 

”Vi tänder en ny stjärna där det uppstått ett svart hål”