ACE – KAPACITETSTEST SOM FÖRUTSER FRAMTIDA FRAMGÅNG

Med ACE får du en god uppfattning om kandidatens potential och förmåga att utvecklas i takt med ditt företag. ACE mäter kandidaternas förmåga att förvärva ny kunskap, analysera och lösa problem så att du kan känna dig trygg med att den som anställs klarar komplexa uppgifter eller är lämplig som framtida chef.

REKRYTERA MEDARBETARE MED RÄTT POTENTIAL

Studier visar att det finns ett nära samband mellan framtida framgång och nivån på en medarbetares kognitiva förmåga. När du använder ACE kan du förutsäga en kandidats framtida prestation genom att kartlägga hans eller hennes förmåga att förvärva ny kunskap, lösa problem, skapa handlingsplaner och fatta effektiva beslut.
ACE är ett test utformat för att bedöma kandidatens logisk-analytiska förmåga och är ett bra komplement till personlighetstest.

Använd ACE för att:

 • Utvärdera kandidaternas kognitiva potential.
 • Mäta kandidaternas förmåga till problemlösning och löpande lärande
 • Matcha kandidatens förmåga mot jobbets komplexitet.
 • Utvärdera interna kandidater i samband med successionsplanering.
 • Genomföra intervjuer med högre kvalitet och större djup med hjälp av individanpassade intervjuunderlag baserade på testresultaten.

 

ACE passar särskilt bra när det är viktigt för ditt företag att undvika en kostsam felrekrytering på grund av bristande prestationsförmåga och när kraven på förmåga att anpassa sig till nya omständigheter kommer att vara höga.

TESTER SOM ANPASSAS FÖR ROLLEN GER HÖG RELEVANS I MATCHNINGEN

Med ACE kan du anpassa testet för att matcha den aktuella tjänstens komplexitetsnivå. Totalt finns 9 olika testversioner där du kan välja mellan kortare och längre test och välja vilken tonvikt som ska ligga på verbala, numeriska och spatiala förmågor.

Du kan också välja med vilken precision resultatet ska presenteras och välja ut specifika kombinationer av frågor som är särskilt viktiga för en särskild roll eller den marknad där ditt företag verkar. Allt för att du ska kunna skräddarsy ett test med maximal relevans.

Med ACE får du också en guide som hjälper dig att tillsammans med rekryterande chef definiera vilka kriterier som ska gälla för en viss roll, baserat på arbetsinnehåll och hur stora konsekvenserna blir vid eventuella fel. Resultatet blir ett tillförlitligt test som på ett relevant sätt matchar kandidaternas potential mot de krav som kommer att ställas på dem om de anställs.

”Att testa förmågor ger en användbar, exakt och ekonomisk information till organisationens beslutsfattare som ingen annan källa av information gör.”

Professor of Education, University of Delaware

ADAPTIV TESTNING GER MER PRECIS BEDÖMNING AV KANDIDATERS POTENTIAL

ACE använder adaptiv testning där svårighetsgraden på frågorna anpassas efter hur kandidaten klarat tidigare frågor av samma typ. Det ger dig högre precision i bedömningen av de sökandes potential, samtidigt som det gör testupplevelsen mer positiv för kandidaterna.

INTERNATIONELLA NORMER OCH SPRÅKVERSIONER

Det svenska testet är baserat på en norm som omfattar strax över 9 400 personer som speglar den arbetsföra svenska befolkningen. Rekryterar du till en position i ett annat land finns både en internationell norm, baserad på 32 000 personer, och flera nationella normer tillgängliga. Internationellt arbete underlättas också av att testet kan fyllas i på det språk varje person önskar. Dessutom finns en språkobunden version.

FUNKTIONER SOM FÖRENKLAR REKRYTERINGSARBETET

 • ACE innehåller flera funktioner som gör rekryteringsarbetet enklare:
 • Guide för jobbanalys och definition av kriterier för rollen.
 • Flera nationella normer och språkversioner för dig som jobbar internationellt.
 • Ett kort bekräftelsetest för att kontrollera att kandidaten själv har fyllt i testet.
 • Individanpassade intervjuunderlag baserat på testresultat i förhållande till kriterier för rollen.
 • Poängsida som ger en överskådlig sammanfattning av kandidatens totalresultat och resultat i underkategorierna.
 • Administration från desktop, mobil eller surfplatta.