Styrelsearbete, ett ansvarsfullt förtroendeuppdrag

Alla företag värderar stort en kompetent styrelse/”kompetensstyrelse” som har en bredd i omdöme, erfarenhet, kontaktnät och är rätt sammansatt. Ansvaret för styrelsens ledamöter har ökat och styrelsens sammansättning med rätt balans mellan erfarenheter, kvinnor och män blir därmed allt viktigare.

Samspelet mellan ledning, ordförande och styrelse är av största vikt för att utveckla företaget. Företagets konkurrenskraft ökar om styrelsen är rätt sammansatt, gör rätt saker och har rätt arbetsformer. En kompetent styrelse blir en resurs som tar ansvar och stimulerar den verkställande ledningen att arbeta under rätt förutsättningar mot rätt mål.

För att underlätta för ägarna eller av dem utsedd valberedning att finna rätt kandidater för ett framtida styrelsearbete har Satt-Elit utvecklat ett unikt koncept. Att utifrån upprättad kravprofil enkelt kunna söka kandidater med ”rätt bakgrund och meriter”.

Vi vänder oss till Dig som vill, och anser dig ha rätt kompetens, erfarenhet och kan avsätta den tid det krävs för det ansvarsfulla arbete som det innebär att arbeta i ett företags styrelse. Styrelsen är en strategisk resurs som utifrån ägaruppdraget påverkar ett företags utveckling. I en styrelse är det Aktiebolagslagen som styr och styrelsen ansvarar för företagets verksamhet.

Till Satt-Elit´s CV-bas är du välkommen att lägga in ditt CV, vare sig du har erfarenhet av- eller ser en framtid i att arbeta aktivt i en styrelse. I en styrelse värderar man kompetens, ålder, olika kön, personlighet samt erfarenheter från olika yrkesrelaterade branscher typ:

Tjänsteföretag, handelsföretag eller produktionsföretag.

Vi söker kandidater för ordförandeposter samt styrelseledamöter.

Genom ägarnas försorg och av dem valda valberedning föreslås nya styrelseledamöter som därefter väljs på bolagsstämman.

Frågor Du bör kunna besvara:
Har du de starka sidor som behövs för styrelsearbete?

Om du har svarat att ja är du välkommen att sända ditt CV till info@satt-elit.se

Låt Satt-Elit sätta en styrelse-elit på plats!”