Vi följer Bemanningsföretagens allmänna bestämmelser för rekrytering (ABRE-04) gällande leveransvillkor.
Vi följer även de etiska regler som är antagna av Sveriges Executive Search Konsulters förening (ESK). De viktigaste punkterna är:

Sekretessen

Vi är strikt konfidentiella med uppgifter som kommer till  vår kännedom i samband med våra uppdrag. Handlingar och dokument förvaras på ett säkert sätt. Satt-Elit följer GDPR.

Integriteten

Vi lämnar inga upplysningar om en person innan vi har fått medgivande från honom/henne. Vi värnar om individens integritet.

Moral

Vi rekryterar inte från våra klientföretag.  Med klientföretag menar vi normalt den  juridiska person som vi har haft uppdrag
för, eller en division inom en större koncern.

Vi kan dock ej hindra kandidater som har sin anställning hos ett klientföretag att  söka till Satt-Elit Rekryterings öppna utannonserade tjänster.

Vi rekryterar aldrig de av Satt-Elit anställda kandidater så länge de är anställda hos vår uppdragsgivare.

För Satt-Elit Rekrytering är dessa regler ett naturligt sätt att dagligen genomföra våra aktiviteter. Detta har för oss inneburit nöjda kunder/kandidater samt ett långsiktigt förtroende/samarbete.