Konkurrensen om kvalificerade medarbetare på alla nivåer inom arbetsmarknaden är mycket stor. Därför krävs mer professionella och effektiva rekryteringsprocesser.

Vår ambition är att kunna finna och attrahera ”de bästa”, eller ”specialisterna” som har den kompetens som behövs, för företagens överlevnad eller skapa viktig tillväxt.

Vårt motto är att överträffa våra uppdragsgivares förväntningar på alla nivåer.

Elit-Select är ett rekryteringskoncept som innebär direkt uppsökande av oss/uppdragsgivares utvalda kandidater med rätt kompetens och personlig profil i förhållande till verksamhetens behov. Att Elit-Select´s egna konsulter har lång erfarenhet av rekrytering, ledarskap samt förståelse för chefs- och specialistrekrytering innebär för våra uppdragsgivare en stor trygghet genom hela rekryteringsprocessen.

Elit-Select är en professionell, seriös och tidseffektiv partner som med högsta integritet, energi, engagemang och kvalitet ser till att lösa er vakans. Vi har genom åren byggt upp ett mycket stort och fungerande nätverk av kandidater med chefs- och specialisterfarenheter.

Elit-Select har en specifik metod samt en systematisk process för att finna de mest lämpade kandidaterna. Utifrån upprättad person-/arbetsprofil utvecklar vi ett aktivt, systematiskt och målinriktat identifikationsarbete. Dessa kandidater nås troligtvis ej via annonsering i press eller de större Internet-baserade jobbsajterna samt sociala medier.

Tillvägagångssättet för att attrahera dessa kandidater måste därför ske via andra metoder. Det mest effektiva tillvägagångssättet, för att nå och attrahera dessa utvalda kandidater, är därmed direkt uppsökande verksamhet. Nämnda kandidater har troligtvis idag en framstående anställning med intressanta stimulerande arbetsuppgifter och har troligtvis ej för när- varande funderingar om att ”byta arbetsgivare”. De kanske finns på ett fåtal företag eller som specialist endast i ett begränsat antal. Vi kartlägger systematiskt var relevanta kandidater arbetar idag samt deras intresse för vidare karriärutveckling.

Vi presenterar genom högsta integritet på ett objektivt vis en ny framtida utmaning hos en ny arbetsgivare. Vi tar reda på kandidatens personliga intresse, utveckling och motivation för den nya utmaningen som en ny tjänst innebär. Vi säkerställer kandidatens kompetens och personliga egenskaper genom ett flertal intervjuer, möten, tester samt noggranna seriösa och långtgående referenser. Kandidaten behandlas genom hela rekryteringsprocessen med högsta integritet.

Elit-Select säkerställer en effektiv och framgångsrik rekrytering genom effektiva rekryteringskonsulter, lång erfarenhet, rutin, respekt, integritet, seriositet, professionalitet och en stor förståelse för mänskligt beteende.

För ytterligare info, kontakta Carl-Erik Wallin.