Satt-Elit Boardmember har en verksamhetsidé som inbegriper små och medelstora företag, börsnoterade bolag, kommunalt ägda bolag, stiftelser och ideella organisationer.

Genom professionella konsulter, CV-baser och rekryteringsrutin säkerställer vi förutsättningarna för en ”rätt sammansatt styrelse”.