Satt-Elit Group

Företag bestående av erfarna, professionella och engagerade medarbetare som hjälper och underlättar för dig att finna de absolut mest lämpade kandidater till dina vakanser.

Satt-Elit Rekrytering

Satt-Elit är en intresserad, engagerad och effektiv partner som med erfarenhet och unika söksystem når framgång inom samtliga förekommande rekryteringskoncept.

Satt-Elit sätter eliten på plats

LÄS MER

Boardmember

Satt-Elit Boardmember är en av Sveriges effektivaste CV-baser för tillsättande av styrelsemedlemmar. Tillsammans med erfarna och engagerade konsulter säkerställer vi er styrelserekrytering.

LÄS MER